POLITYKA PRYWATNOŚCI AUTO FUS GROUP SP. J.

POLITYKA PRYWATNOŚCI AUTO FUS GROUP SP. J.
Polityka prywatności Auto Fus Group sp. j. zawiera:
Ogólne informacje o przetwarzaniu przez nas Twoich danych;
Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych i realizacji Twoich praw:
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów;
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostawców (procesorów);
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników lub współpracowników Kontrahentów – osób kontaktowych;
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się z dealerem (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy);
Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób z którymi kontaktuje się dealer.
Auto Fus Group Sp. j. prowadzi sprzedaż produktów następujących marek:
BMW, BMW M, BMWI, BMW Motorrad, BMW MINI, Rolls-Royce, ALPINA, McLaren oraz Jeep
Auto Fus GroupAuto Fus Group Sp. j. prowadzi współpracę z następującymi podmiotami będącymi importerami pojazdów, ubezpieczycielami oraz podmiotami świadczącymi usługi finansowe, dalej zwanymi Kontrahentami, którzy w zależności od zakupionych przez Ciebie produktów lub usług, stają się odrębnymi Administratorami Twoich danych osobowych i przetwarzają dane zgodnie ze swoimi politykami prywatności:
Alior Leasing Sp. z o.o.;
ALPINA Burkard Bovensiepen GmbH + Co. KG;
Alphabet Polska Fleet Management Sp. z o.o.;
Athlon Car Lease Polska sp. z o.o.;
BMW Group (Financial Services Polska Sp. z o.o.; BMW Polska);
FCA Italy S.p.A, (Jeep);
Lease Plan Fleet Management (Polska) Sp. z o.o.;
mBank S.A.;
McLaren Automotive Limited;
PZU Pomoc S.A;
Rolls – Royce Motor Cars Limited, England and Wales;
TUiR Allianz Polska S.A.;
WAGAS S.A.;
WARTA S.A.;
Auto Fus Group Sp.j. jako dealer jest niezależnym podmiotem i nie należy do grupy kapitałowej BMW, jednak w ramach działalności posługuje się marką BMW na podstawie licencji na sprzedaż i serwis pojazdów BMW. Prosimy o zapoznanie się z Polityką Prywatności BMW Vertriebs GmbH spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Odział w Polsce („BMW Polska”) lub BMW Financial Services Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością („BMW FS”) w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych przez te spółki z grupy kapitałowej BMW.
I. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania przez nas Twoich danych
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Auto Fus Group Sp. j. z siedzibą w Warszawie (dalej: „my” albo „dealer”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
listownie na adres: ul. Ostrobramska 73, 04 – 175 Warszawa,
przez e-mail: info@bmw-autofus.pl lub telefonicznie: + 48 22 613 90 03.
2. W jaki sposób gromadzimy Twoje dane
Dealer przetwarza Twoje dane osobowe między innymi w następujących przypadkach:
Jeżeli kontaktujesz się z nami bezpośrednio, np. za pośrednictwem strony internetowej dealera w celu uzyskania informacji o naszych produktach i usługach, telefonicznie bądź osobiście.
Jeżeli kupujesz produkt lub usługę bezpośrednio od nas.
Jeżeli odpowiadasz na nasze kampanie promocyjne w zakresie marketingu bezpośredniego, np. wypełniając formularz lub wprowadzając dane online na naszej stronie internetowej.
Jeżeli Twoje dane osobowe zostaną nam przekazane przez jednego z naszych kontrahentów, w tym od spółek z grupy kapitałowej BMW lub osób trzecich, gdy jest to dopuszczalne.
Jeżeli otrzymamy Twoje dane osobowe z innych źródeł (np. od brokerów komercyjnych).
Jeżeli przekazujesz nam dane osobowe w imieniu innej osoby, zobowiązany jesteś zapewnić, by przed udostępnieniem swoich danych osoba ta wyraziła stosowna zgodę na przekazanie danych i otrzymała niniejszą politykę prywatności. Osoby w wieku poniżej 13 lat prosimy o nieprzekazywanie nam żadnych swoich danych, o ile nie posiadają stosownej zgody rodzica lub opiekuna.Prosimy o pomoc w aktualizacji Twoich danych przez bieżące informowanie nas o wszelkich zmianach danych w tym do kontaktu lub Twoich preferencji.
3. Jakie dane mogą być przez nas przetwarzane
Możemy gromadzić następujące rodzaje Twoich danych:
Dane kontaktowe - imię i nazwisko, tytuł, inicjały, adres, numery telefonu, adres e-mail, numer faksu.
Personalia - data urodzenia, stan cywilny, członkowie rodziny, prawo jazdy (kategoria), zawód, jazda próbna, hobby, preferowana metoda płatności, preferowany kanał kontaktu, VIN, nazwa spółki.
Zainteresowania - dane na temat Twoich zainteresowań, w tym rodzaj samochodów, które Cię interesują.
Korzystanie ze strony i wiadomości - sposób, w jaki korzystasz z naszej strony oraz czy otwierasz nasze wiadomości lub przekazują je dalej, w tym dane zgromadzone w formie „ciasteczek” (cookies) oraz z użyciem innych technologii śledzenia (nasza polityka cookies znajduje się tutaj zawiera szczegóły w tym zakresie).
Dane serwisowe i sprzedażowe - dane dotyczące zakupów, w tym numeru identyfikacyjnego klienta, numeru umowy oraz informacje o tym, czy wybrano opcję finansowania z BMW FS, o wsparciu i serwisie, w tym skargach i reklamacjach.
Dane o historii klienta - poziom satysfakcji klienta (oraz dodatkowe dane z platformy selfcare), otrzymane oferty, dane dotyczące zakupu samochodu, w tym model, konfiguracja, data zakupu, data rejestracji, numer tablic rejestracyjnych, data zamówienia, data dostawy, posiadacz samochodu, cena z cennika, dane na temat gwarancji, wartość rezydualna, opcjonalne dane w ramach ubezpieczenia (np. pojazdy w gospodarstwie domowym, korzystanie z usług w zakresie mobilności), szczegóły dotyczące zakupu części, akcesoriów i produktów typu lifestyle, dane zebrane podczas wizyt u Dealera (np. zapytania, porady, odpowiedzialny konsultant ds. sprzedaży, historia serwisowania), historia kampanii/ odpowiedzi na kampanie, historia reklamacji, historia serwisowania.
Korzystanie z urządzeń i usług - sposób korzystania przez Ciebie z posiadanego urządzenia (mobilnego lub pojazdu) oraz usług oferowanych w urządzeniu.
Szczegóły konfiguracji pojazdu - dane na temat cech oraz aktualnych ustawień Twojego pojazdu (identyfikowanego numerem identyfikacyjnym pojazdu).
Dane techniczne pojazdu - dane na temat aktualnej i dotychczasowej pracy silnika i systemów zainstalowanych w pojeździe, poziomu napełnienia zbiornika na paliwo, liczby kilometrów do przejechania na pozostałym paliwie, dane RTTI (dane wejściowe nawigacji), temperatura zewnętrzna, przebieg, średnia prędkość.
Dane o lokalizacji pojazdu / urządzenia - lokalizacja Twojego pojazdu lub urządzenia mobilnego.
4. Jak mogą być przetwarzane Twoje dane
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w oparciu o co najmniej jedną z przesłanek legalizujących ich przetwarzanie.- Jak przetwarzamy Twoje dane w procesie wsparcie klienta i marketingu - aby móc odpowiedzieć na Twoje zapytania oraz przedstawić Tobie informacje o naszych nowościach i ofercie Dealer gromadzi [Dane kontaktowe, Personalia oraz Zainteresowania, Dane o historii klienta, o Korzystaniu ze strony i wiadomości] oraz może wykorzystywać [Dane serwisowe i sprzedażowe, Szczegóły konfiguracji pojazdu oraz Dane techniczne pojazdu] w celu ustalenia, jakie nowości i oferty mogą Cię interesować oraz w celu kontaktowania się z Tobą w sprawie takich ofert zgodnie z Twoimi preferencjami marketingowymi. Dealer może przekazywać te dane kontrahentowi w celu kontynuacji obsługi Twoich zapytań oraz przygotowania dla Ciebie bardziej dostosowanych ofert.
Podstawa prawna: zgoda art. 6 ust.1 lit a) RODO, uzasadniony interes art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
Uzasadniony interes: przetwarzanie w celu realizacji marketingu bezpośredniego odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu dealera w zakresie promocji i przedstawiania informacji na temat jego produktów i usług. Dokonano oceny podstawowych praw i wolności klientów oraz potencjalnych klientów w stosunku do interesu dealera w zakresie przetwarzania danych osobowych w powyższym celu.
Wybór: zgoda marketingowa może być w dowolnym czasie wycofana ze skutkiem na przyszłość. Klient może także zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania dla celów marketingu bezpośredniego.- Jak przetwarzamy Twoje dane w procesie Sprzedaży i serwisowania pojazdu – aby móc skonfigurować Twój pojazd i wykonywać poprawnie prace serwisowe dla Twojego pojazdu W momencie, gdy dokonujesz zakupu, serwisowania lub naprawy pojazdu w salonie dealera, dealer uzyska od Ciebie Dane kontaktowe, Szczegóły konfiguracji pojazdu, Dane techniczne pojazdu, Dane serwisowe i sprzedażowe oraz Dane o historii klienta w ramach takiej sprzedaży, serwisowania lub naprawy, a także zgłaszania reklamacji i przeglądów gwarancyjnych oraz wykorzysta te dane w celu świadczenia zamówionych usług oraz powiadomienia Cię o sprawach dotyczących Twojego pojazdu. Do tych danych dostęp może mieć nasz kontrahent w celu rozwiązywania problemów technicznych lub innych kwestii dotyczących dostawy takich usług.
Wyżej wymienieni Kontrahenci jako odrębni administratorzy danych mogą otrzymywać w ograniczonym zakresie Dane o lokalizacji pojazdu podczas procesu naprawy, które mogą być wykorzystywane wyłącznie zgodnie z regulaminem usługi, który akceptujesz.
Podanie danych osobowych do celu Sprzedaży i serwisowania pojazdu jest wymogiem umownym. Niepodanie danych wpłynie na prawidłowe wykonanie umowy albo nawet uniemożliwi jej wykonanie.
Podstawa przetwarzania: wykonanie umowy art. 6. ust. 1 lit b) RODO, uzasadniony interes art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
Uzasadniony interes: to przetwarzanie jest oparte o uzasadniony interes dealera w zakresie utrzymania najwyższych standardów sprzedaży, usług oraz produktów oferowanych przez dealera. Dokonano oceny podstawowych praw i wolności klientów w stosunku do interesu dealera w zakresie przetwarzania danych klientów w powyższym celu.
Wybór: możesz w dowolnym czasie zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w związku ze swoją szczególną sytuacją.- Jak przetwarzamy Twoje dane w procesie Sprzedaży i serwisowania pojazdu – aby móc skonfigurować Twój pojazd i wykonywać poprawnie prace serwisowe dla Twojego pojazdu Dealer podlega przepisom prawa obowiązującym w Polsce i zobowiązany jest ich przestrzegać. Może z tego wynikać między innymi obowiązek przekazania Twoich danych organom ścigania, organom regulacyjnym oraz sądom, jak też stronom sporów sądowych związanych z postępowaniami lub dochodzeniami prowadzonymi w dowolnym miejscu na świecie. Jeżeli będzie to dozwolone, skierujemy wszelkie takie zapytania do Ciebie lub zawiadomimy Cię przed udzieleniem odpowiedzi, chyba że z uwagi na interes sprawy lub obowiązujące przepisy nie będziemy mogli tego zrobić.
Podanie danych jest wymogiem ustawowym (dokładna podstawa prawna zależy od danego wezwania).
Podstawa prawna: obowiązek prawny art. 6 ust. 1 lit c) RODO, ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń.
Wybór: brak.Więcej na temat podstaw przetwarzania znajdziesz w Szczegółowych informacjach dotyczących przetwarzania Twoich danych i realizacji Twoich praw.
5. Jak zabezpieczamy Twoje dane o Lokalizacji
Niektóre usługi mogą być oferowane wyłącznie, gdy ujawnisz lokalizację swojego pojazdu np. ConnectedDrive. Poufność takich Danych o lokalizacji traktujemy bardzo poważnie.
Do Danych o lokalizacji (w tym danych, do których dostęp uzyskiwany jest w ramach procesu serwisowania pojazdu) stosujemy następujące zabezpieczenia:
są one przechowywane w formie powiązanej z Tobą lub Twoim pojazdem wyłącznie dopóki jest to konieczne w celu osiągnięcia celu, na jaki wyraziłeś zgodę;
są one uzyskiwane lub dostęp jest do nich uzyskiwany w takiej formie wyłącznie, gdy jest to niezbędne w celu wykonania żądanej usługi lub gdy jesteśmy zobowiązani do zatrzymania lub udzielenia danych na podstawie przepisów prawa (i gdy jesteśmy zobowiązani do przekazania danych organom ścigania lub innym podmiotom zewnętrznym, zawiadomimy o tym Ciebie, o ile nie zaszkodzi to zapobieganiu lub wykrywaniu przestępstw lub o ile nie będzie nas obowiązywał zakaz w tym zakresie);
dane o lokalizacji pojazdu oraz Dane o lokalizacji urządzenia nie są powiązane, chyba że jest to niezbędne w celu świadczenia żądanej usługi;
dane o lokalizacji będą wykorzystywane w celach analitycznych na zbiorach danych nieodwracalnie zanonimizowanych.
W przypadku zakupu pojazdów marki BMW, [BMW NSC] oraz BMW FS mogą mieć dostęp do Danych o lokalizacji pojazdu, zaś BMW AG może mieć dostęp do Danych o lokalizacji urządzenia w związku ze świadczonymi przez siebie usługami (np. ConnectedDrive). W momencie zakupu pojazdu lub aktywacji bądź konfiguracji usługi lub aplikacji (np. ConnectedDrive lub Connected App) zapewne otrzymałeś szczegółowy opis Danych o lokalizacji uzyskiwanych w celu świadczenia usług uzależnionych od Danych o lokalizacji. Za pośrednictwem portalu MyBMW Self Service możesz decydować o tym, czy dane mają być przez nas nadal przechowywane lub gromadzone. Prosimy zwrócić uwagę, że nie będziemy w stanie dostarczać pewnych funkcjonalności naszych usług, jeżeli ograniczysz gromadzenie danych o swojej lokalizacji.
6. Jakie podmioty mogą mieć dostęp do Twoich danych
Dane osobowe mogą być przekazywane innym podmiotom, pod warunkiem, że istnieją podstawy prawne dla takiego przekazania.
Twoje dane osobowe mogą być przekazywane następującym podmiotom:
Naszym Kontrahentom, czyli spółkom, których produkty sprzedajemy w ramach dealerstwa.
Spółkom świadczącym usługi na naszą rzecz, np. firmy informatyczne, kurierskie, firmy wspierające nas w działaniach marketingowych, niszczące dokumenty, dalej zwane Procesor-em/-ami.
Ze wszystkimi podmiotami, do których mogą zostać przekazane Twoje dane, wiążą nas umowy powierzenia, które określają wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzanych danych.
Twoje dane osobowe nie są przekazywane przez nas poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane
Przechowujemy Twoje dane tylko tak długo, jak to jest niezbędne w celu, w jakim je uzyskaliśmy oraz w innych dozwolonych celach związanych z nim (np. jeżeli będzie to niezbędne w celu obrony roszczeń). Jeżeli dane są wykorzystywane w dwóch celach, przechowujemy je tak długo, dopóki nie ustanie ostatni cel, dla którego są przechowywane; natomiast zaprzestaniemy ich przetwarzania w celu trwającym krócej z chwilą jego ustania.
Dostęp do Twoich danych ograniczony jest do osób, które ich potrzebują dla realizacji danego celu.
Okresy przechowywania danych wynikają z potrzeb biznesowych, a Twoje dane, które nie są już potrzebne, są albo nieodwracalnie anonimizowane (wówczas mogą być przechowywane) albo bezpiecznie usuwane.
Więcej na ten temat w Szczegółowych informacjach dotyczących przetwarzania Twoich danych i realizacji Twoich praw.
8. Stosowane środki bezpieczeństwa
Stosujemy szereg różnych zabezpieczeń, w tym narzędzia szyfrowania i uwierzytelniania, w celu ochrony Twoich danych i utrzymania ich bezpieczeństwa, integralności oraz dostępności.
Pomimo, że nie jest możliwe zapewnienie, że przesyłanie danych przez internet lub przez stronę internetową będzie całkowicie wolne od ataków cybernetycznych, staramy się wraz z naszymi podwykonawcami oraz kontrahentami intensywnie pracować w celu utrzymania fizycznych, technicznych a w tym elektronicznych oraz proceduralnych zabezpieczeń dla ochrony Twoich danych zgodnie z obowiązującymi wymogami ochrony danych. Stosujemy między innymi następujące środki:
upoważnienia dla pracowników - co sprawia, że dostęp do Twoich danych ograniczony jest do ściśle ograniczonego grona osób,
przesyłanie zgromadzonych danych wyłącznie w postaci zaszyfrowanej,
systemy informatyczne zabezpieczone zaporami sieciowymi (firewall) w celu uniemożliwienia dostępu osób nieupoważnionych np. hakerów oraz
stałe monitorowanie dostępu do systemów informatycznych w celu wykrycia i powstrzymania nieprawidłowego wykorzystania danych osobowych.
II. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych
A. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych klientów
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Auto Fus Group Sp. j. z siedzibą w Warszawie (dalej: „my” albo „dealer”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Ostrobramska 73, 04 – 175 Warszawa, przez e-mail: info@bmw-autofus.pl lub telefonicznie: + 48 22 613 90 03.
2. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, czyli osobą z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Ostrobramska 73, 04 – 175 Warszawa, z dopiskiem „IOD” lub przez e-mail: iod@bmw-autofus.pl.
3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Jako dealer będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
Zawrzeć z Tobą umowę sprzedaży/użyczenia/najmu lub świadczenia usług i realizować jej warunki. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest umowa.
Przedstawić Tobie ofertę wstępną sprzedaży pojazdu lub wycenę usług. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych są czynności zmierzające do zawarcia umowy lub umowa.
Prowadzić marketing bezpośredni produktów i usług własnych (znajdujących się w wachlarzu dealera) w tym przekazywać Ci informacje na temat oferty handlowej i działalności dealera, jeżeli jesteś naszym klientem. Podstawą prawną jest nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na marketingu bezpośrednim produktów i usług własnych.
Prowadzić marketing produktów i usług własnych (znajdujących się w wachlarzu dealera) drogą elektroniczną. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda. W zależności od Twojej decyzji, będziemy wykorzystywać do tego Twój adres e-mail lub/oraz numer telefonu - wtedy możesz otrzymywać od nas sms, mms lub połączenia przychodzące.
W ramach działań marketingowych dokonywane jest profilowanie, czyli ocena Twoich zainteresowań i potrzeb w zakresie oferowanych przez dealera produktów i usług. Profilowania dokonujemy, aby dopasować naszą ofertę do Twoich zainteresowań i potrzeb, jak również żeby przekazywać Ci informacje i oferty, które mogą być dla Ciebie interesujące. Profilowania dokonujemy na podstawie informacji dotyczących rodzaju pojazdu, który od nas zakupiłeś oraz poprzednich umów, które z nami zawarłeś. Podstawą prawną przetwarzania danych jest tu Twoja zgoda.
Wzywać cię na akcje techniczne lub przywoławcze, w celu wykonania napraw i przeglądów. Podstawą prawną jest tu nasz prawnie uzasadniony interes, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom pojazdów, jak również realizacja umowy i przepisów prawa.
Zapraszać Cię do uczestnictwa w naszych wydarzeniach, programach lojalnościowych, przekazywać inne informacje o działalności dealera. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji biznesowych z naszymi klientami.
Wypełniać nasze obowiązki związane z uiszczaniem podatków, w tym prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów z nimi powiązanych. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych w tym zakresie są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości).
Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenie roszczeń oraz przepisy prawa.
Przeprowadzać badania satysfakcji klienta, przygotowywać analizy dotyczące sprzedaży i zbierać Twoje opinie o prezentowanych przez nas towarach i usługach – w celu udoskonalenia prezentowanego wachlarza towarów i usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na zapewnianiu wysokiej jakości towarów i usług.
4. Okres przechowywania danych osobowych
W przypadku przedstawienia oferty wstępnej sprzedaży pojazdu lub usługi, Twoje dane będziemy przetwarzać przez okres 6 miesięcy od dnia przedstawienia oferty.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą z nami zawarłeś, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.
Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.
Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu wycofania przez Ciebie zgody.
5. Odbiorcy danych osobowych
Twoje dane osobowe mogą być przekazane:
Organom administracji publicznej, w tym Krajowej Administracji Skarbowej, w wykonaniu obowiązków prawnych.
Naszym dostawcom, którzy wspomagają nas w naszej codziennej działalności, np. usługi IT, kurierskie. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
Naszym kontrahentom, gdy jest to niezbędne do realizacji umowy, którą z nami zawarłeś lub wykonania usługi związanej z Twoim pojazdem.
6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Masz następujące prawa:
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
prawo do wycofania zgody,
prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz
prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo przenoszenia danych przysługuje Ci tylko w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.Prawo wniesienia sprzeciwu
Tam, gdzie Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.
Jako, że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo wniesienia bezwarunkowego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w tym celu. Swój sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych możesz też zgłosić w każdej chwili poprzez wysłanie maila na adres: marketing@bmw-autofus.pl.
Prawo do wycofania zgodyTam, gdzie Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody - masz prawo do jej wycofania. Zgodę możesz wycofać kontaktując się z nami na wskazany wyżej adres lub mailowo: marketing@bmw-autofus.pl.Prawo wniesienia skargi do organuPrzysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 (00-193) Warszawa.
8. Konieczność podania danych
Podanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy z nami.
W przypadku przetwarzania danych opartego na zgodzie, podanie danych jest dobrowolne.
B. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dostawców (procesorów)
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Auto Fus Group Sp.j. z siedzibą w Warszawie (dalej: „my” albo „dealer”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Ostrobramska 73, 04 – 175 Warszawa, przez e-mail: info@bmw-autofus.pl lub telefonicznie: + 48 22 613 90 03.
2. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, czyli osobą z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Ostrobramska 73, 04 – 175 Warszawa, z dopiskiem „IOD” lub przez e-mail: iod@bmw-autofus.pl.
3. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Jako dealer będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
Zawrzeć Tobą umowę sprzedaży/świadczenia usług i realizować jej warunki. Podstawą prawną przetwarzania jest zawierana umowa.
Prowadzić analizy wewnętrzne w związku naszą działalnością i zawartą z Tobą umową. Podstawą prawną przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na prowadzenia wewnętrznych analiz i badań dotyczących prowadzonej działalności.
Wypełniać nasze obowiązki związane z płaceniem podatków, w tym prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg podatkowych i dokumentów z nimi powiązanych. Podstawą prawną przetwarzania przez nas danych w tym zakresie są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości).
Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową – jeżeli powstanie spór dotyczący umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.
4. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą z nami zawarłeś, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.
Twoje dane osobowe zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej będziemy przechowywać do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości.
5. Odbiorcy danych osobowych
Jako dealer będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
Organom administracji publicznej, w tym Krajowej Administracji Skarbowej, w wykonaniu obowiązków prawnych.
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe dostawcom produktów i usług, którzy wspomagają nas w naszej codziennej działalności, np. usługi IT, kurierskie. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Masz następujące prawa:
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz
prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo przenoszenia danych przysługuje Ci tylko w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie umowy oraz w sposób zautomatyzowany.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.Prawo wniesienia sprzeciwu
Tam, gdzie Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.
Prawo wniesienia skargi do organuPrzysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 (00-193) Warszawa.
8. Konieczność podania danych
Podanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy z nami.
C.Informacja o przetwarzaniu danych osobowych pracowników lub współpracowników Kontrahentów – osób kontaktowych
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Auto Fus Group Sp.j. z siedzibą w Warszawie (dalej: „my” albo „dealer”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Ostrobramska 73, 04 – 175 Warszawa, przez e-mail: info@bmw-autofus.pl lub telefonicznie: + 48 22 613 90 03.
2. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, czyli osobą z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Ostrobramska 73, 04 – 175 Warszawa, z dopiskiem „IOD” lub przez e-mail: iod@bmw-autofus.pl.
3.Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Jako dealer będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
Kontaktować się z Tobą w sprawach biznesowych, w tym w sprawie wykonywania umów między nami a Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz, przedstawiania ofert, składania zamówień, odpowiadania na pytania. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości bieżącego kontaktu z naszymi kontrahentami (tj. ich pracownikami/współpracownikami) w sprawach biznesowych.
Zapraszać Cię do uczestnictwa w naszych wydarzeniach, przekazywać informacje o działalności spółki i możliwych formach współpracy. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na utrzymywaniu relacji biznesowych z pracownikami i współpracownikami naszych kontrahentów.
Prowadzić bezpośredni marketing naszych towarów i usług, w tym przekazywać Ci – jako pracownikowi naszego kontrahenta – informacji na temat naszej oferty handlowej i naszej działalności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości prowadzenia działań marketingowych i zwiększania sprzedaży.
Bronić się przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzić ewentualnych roszczeń związanych z umową. Podstawą prawną przetwarzania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości obrony przed roszczeniami lub dochodzenia roszczeń.
4. Źródło danych osobowych
Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie lub Twojego pracodawcy.
5. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie wykonywania umowy, którą z nami zawarłeś, a także przez okres przedawnienia roszczeń z umowy.
6. Odbiorcy danych osobowych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe dostawcom produktów i usług, którzy wspomagają nas w naszej codziennej działalności, np. usługi IT, kurierskie. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Masz następujące prawa:
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.Prawo wniesienia sprzeciwu
Tam, gdzie Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.
Jako że przetwarzamy Twoje dane w celach marketingowych na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo wniesienia bezwarunkowego sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w tym celu. Swój sprzeciw wobec przetwarzania danych w celach marketingowych możesz też zgłosić w każdej chwili poprzez wysłanie maila na adres: marketing@bmw-autofus.pl.
Prawo wniesienia skargi do organuPrzysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 (00-193) Warszawa.
9. Konieczność podania danych
Podanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy z nami.
D. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób kontaktujących się z dealerem (telefonicznie, mailowo, przez formularz kontaktowy)
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Auto Fus Group Sp.j. z siedzibą w Warszawie (dalej: „my” albo „dealer”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Ostrobramska 73, 04 – 175 Warszawa, przez e-mail: info@bmw-autofus.pl lub telefonicznie: + 48 22 613 90 03.
2. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, czyli osobą z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Ostrobramska 73, 04 – 175 Warszawa, z dopiskiem „IOD” lub przez e-mail: iod@bmw-autofus.pl.
3.Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Jako dealer będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w związku z tym, że jesteś osobą kontaktową dla nas u naszego kontrahenta/potencjalnego kontrahenta.W związku z tym będziemy przetwarzać Twoje dane, aby:
Kontaktować się z Tobą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytania. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie dotyczące działalności gospodarczej.
Prowadzić marketing naszych produktów i usług drogą elektroniczną, w tym przekazywać Ci informacje na temat naszej oferty handlowej i naszej działalności. Podstawą prawną przetwarzania danych jest Twoja zgoda. W zależności od Twojej decyzji, będziemy wykorzystywać do tego Twój adres e-mail lub/oraz numer telefonu - wtedy możesz otrzymywać od nas sms, mms lub połączenia przychodzące.
Kontaktować się z Tobą/Twoim pracodawcą w celu nawiązania współpracy. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji biznesowych w ramach działalności gospodarczej.
4. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji, udziału w naszych wydarzeniach), a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych.Jeżeli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, będziemy przetwarzać Twoje dane do momentu wycofania przez Ciebie zgody.
5. Odbiorcy danych osobowych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe dostawcom produktów i usług, którzy wspomagają nas w naszej codziennej działalności, np. usługi IT, kurierskie. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
6. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
7. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Masz następujące prawa:
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
prawo wycofania zgody,
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, oraz
prawo do przenoszenia Twoich danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas Twoich danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Możesz przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali Twoje dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo przenoszenia danych przysługuje Ci tylko w zakresie, w jakim przetwarzamy Twoje dane na podstawie zgody oraz w sposób zautomatyzowany.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.Prawo wycofania zgodyMasz prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na adres email marketing@bmw-autofus.pl.Prawo wniesienia sprzeciwu
Tam, gdzie przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.
Prawo wniesienia skargi do organuPrzysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 (00-193) Warszawa.
E. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych innych osób z którymi kontaktuje się dealer
1. Administrator danych osobowych
Administratorem Twoich danych osobowych będzie Auto Fus Group Sp.j. z siedzibą w Warszawie (dalej: „my” albo „dealer”). Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Ostrobramska 73, 04 – 175 Warszawa, przez e-mail: info@bmw-autofus.pl lub telefonicznie: + 48 22 613 90 03.
2. Inspektor ochrony danych
Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych, czyli osobą z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób: listownie na adres: ul. Ostrobramska 73, 04 – 175 Warszawa, z dopiskiem „IOD” lub przez e-mail: iod@bmw-autofus.pl.
3.Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
Jako dealer będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
Kontaktować się z Tobą w celu udzielenia odpowiedzieć na Twoje pytania.
Nawiązać z Tobą/Twoim pracodawcą/podmiotem, który reprezentujesz relację biznesową i współpracę.
Zapraszać Cię do uczestnictwa w naszych wydarzeniach i przekazywać informacje o działalności spółki i możliwych formach współpracy.
Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na pytanie oraz na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji biznesowych w ramach działalności gospodarczej.
4. Źródło danych osobowych
Twoje dane otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie, od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz lub znaleźliśmy je w publicznie dostępnych źródłach.
Od Twojego pracodawcy/podmiotu, który reprezentujesz lub z publicznie dostępnego źródła otrzymujemy dane takie jak Twoje imię i nazwisko, służbowy numer telefonu i adres email, miejsce pracy, stanowisko lub informacje o tym, jakiego typu sprawami się zajmujesz.
5. Okres przechowywania danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe w okresie utrzymywania naszych bieżących relacji (np. odpowiedzi na pytania, przedstawiania ofert, wymiany korespondencji, udziału w naszych wydarzeniach), a po ustaniu relacji przez okres roku. Po tym okresie możemy się z Tobą kontaktować, żeby zapytać o możliwość dalszego przetwarzania Twoich danych.
6. Odbiorcy danych osobowych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe dostawcom produktów i usług, którzy wspomagają nas w naszej codziennej działalności, np. usługi IT, kurierskie. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
7. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy
Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.
8. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Masz następujące prawa:
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych ze względu na szczególną sytuację,
prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,
prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym inspektorem ochrony danych.Prawo wniesienia sprzeciwu
Tam, gdzie Twoje dane są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu – masz prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na Twoją szczególną sytuację.
Prawo wniesienia skargi do organuPrzysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 (00-193) Warszawa.